Uw letselschade advocaat in Tilburg
Bel vrijblijvend: 013 - 799 90 91
Home > Schadeclaim > Smartengeld
smartengeld tilburg

Smartengeld

Recht op smartengeld?

Er zijn verschillende vormen van letselschade, namelijk fysieke en psychische schade. Onder psychische schade valt pijn en verdriet na een overlijden, of bijvoorbeeld een trauma of blijvende littekens na een ongeval. Dit is letsel dat niet direct te zien is, maar wel een groot effect kan hebben op uw leven. Voor dit type letsel bestaat een speciaal soort vergoeding, namelijk smartengeld genaamd. Omdat het voor iemand zonder kennis en ervaring moeilijk is om in te schatten of er recht is op smartengeld en zo ja, hoeveel, is het verstandig om een specialist in te schakelen. Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Wij kunnen u in Tilburg en in de wijde omgeving van Tilburg juridisch bijstaan, ook als het gaat om psychische schade. Door onze jarenlange ervaring weten wij precies wat we moeten doen voor het verkrijgen van smartengeld.

Schadevergoeding en smartengeld

De kostenposten als gevolg van letselschade kunnen flink oplopen. Denkt u bijvoorbeeld aan ziektekosten die niet worden vergoed, inkomensverlies, pensioenschade, reiskosten naar het ziekenhuis, kosten voor huishoudelijke hulp en ga zo nog maar even door. Ook psychische problemen die zijn ontstaan door de schuld van een ander, kunt u verhalen in de vorm van smartengeld. Bij de Letselschade Raetsman in Tilburg kunt u vragen om meer informatie en persoonlijk passend juridisch advies.